Najbolja stranica za covere sa prostora ExYu

Na ovim stranicama se nalaze coveri za filmove i serije nastale u Jugoslaviji i državama koje su nastale njenim raspadom
( Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija)
Omoti su dostupni svima za download besplatno! Stranice se temelje na međusobnoj razmjeni skeniranih covera koje dobijam od posjetitelja ovih stranica.Hvala svima koji su pomogli da ponuda bude veća

ponedjeljak, 7. siječnja 2008.

Hilandarske priče

Odličan dokumentarni film snimljen na Hilandaru, i čijom kupovinom pomažete obnovu više od polovine manastirskih zdanja koja su stradala u katastrofalnom požaru 4. marta 2004. godine.

opis autora:
U Egejskom moru, na poluostrvu Atos, nasadi se rajski vrt - Sveta gora nad kojom bdi i o njoj se stara majčica naša Presveta Bogorodica i sve besplotne i svete Sile Nebeske. Među 20 manastira - dragulja, za nas najlepše lista i sja - Hilandar - biser u Bogorodičinoj kruni. Čedo Nemanjića i mezimče Srpskog naroda, kroz svoju dugoveku i 800 leta staru istoriju oduživao se Hilandar - cvet Božji mnogostruko i tako će biti zauvek - do Konca vremena. Naš pokušaj mali nastao je iz želje da sa lepotama i dobrotama božanstvene kuće naše upoznamo što više sveta našeg i mladog i ženskog i da tako svoj trag u vremenu ostavimo. Jer treba da se zna još da Hilandar je i ogledalo Srpstva i da se sve vreme on odražava u nama, kao i mi u njemu.

Priče: Svetogorska klima, Krstionica Svetog Haralampija, Hilandarske masline, Hilandarski početak, Projekat Hilandara, Sveti put, Manastir Svetog Vasilija, Loza Svetog Simeona, Pirg kralja Milutina, Opsada Hilandara, Pirg Svetog Save, Pirg Svetog Georgija, Paraklis Roždestva Bogorodičinog, Paraklis Svetog Nikole, Beli konak, Saborna crkva - čudotvorne ikone, Dobri Sejač

autori: Milutin Stanković i Dušan Milovanović

trajanje: 115 minuta

Nema komentara:

Omoti koji nedostaju

Na ovim stranicama su prikazani coveri koji nedostaju na ovom situ: Nedostaju pa ukoliko ih imate molim vas da mi ih pošaljete na mail: studenicover@yahoo.com